Вътрешна чистота на организма

Как се осигурява вътрешна чистота на организма?
Човешкото тяло се нуждае от вътрешна чистота. Под това понятие се разбира, от една страна, незамърсяването на течностите, органите и тъканите на тялото с чужди, неприсъщи вещества, а от друга – запазването на върешната чистота на организма чрез своевременно и правилно отделяне на продуктите от обмяната на веществата, на токсини, мъртви клетки, микроорганизми и други.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.
ЗАБРАНЕНО копирането на част или в пълен обем на статиите от блога без писменното разрешение на собственика на блога!
Статиите са авторски и незнанието на закона не осовобождава от отговорност!

Copyright © Здраве и красота - информационен блог