Замърсен въздух


Дишането на замърсен възздух е може би най-често срещаното вредно въздействие. Чист въздух има само в метности, отдалечени от шосета, индустриални райони, големи градове.
Горите, поляните, изобщо растителността пречистват въздуха, като задържат праха, поемат въглероден двуокис и отделят кислород. При всяка възможност се препоръчва излет сред природата, за да се подиша чист въздух. Замърсен въздух има във всяко затворено помещение с хора; в него постепенно се натрупват въглероден двуокис и други вредни вещества и газове, променя се йонният състав на въздуха, а кислородът намалява (особено ако се пуши) .
Проявяват се необясними на пръв поглед смущения – главоболие, отпадналост, изстиване на
крайниците, световъртеж.
Липсата на чист въздух е причината за редица болести на цивилизацията. От нас зависи да живеем на отворен прозорец, когато въздухът навън е чист – денем и нощем, зиме и лете…

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.
ЗАБРАНЕНО копирането на част или в пълен обем на статиите от блога без писменното разрешение на собственика на блога!
Статиите са авторски и незнанието на закона не осовобождава от отговорност!

Copyright © Здраве и красота - информационен блог