Archive for the ‘Разни’ Category

Хомеостаза

Всичко за хомеостазата
Хомеостазата представлява постоянство, равновесие на вътрешната среда. Думата произлиза от грънци – „хомеос“ – равен и „стазис“ – състояние. Според френския учен Кл. Бернар “
Постоянството във вътрешната среда е условие за свободния и независим живот.“ За да запази живота си във външната среда, организмът трябва да съхрани постоянството на своята вътрешна среда.
Теорията на В. Кенън за хомеостазата Теорията на видния американски учен В. Кенън за хомеостазата гласи, че организмът е единно цяло, което може да се приспособява оптимално към промените на външната среда.
Ръководна роля в поддържането на хомеостазата играят симпатиковата и парасимпатиковата нервна система ( особено симпатико – адреналиновата ) . А взаимодействието на организма с външната среда се направлява от централната нервна система.
Хомеостатичните механизмни
Хомеостазата се поддържа от т. нар. хомеостатични механизми. Такива са системите за поддържане на постоянство на температурата, водното съдържание, основно-киселинното равновесие, йонния състав на телесните течности, нивото на холестерина, кръвната захар и руги параметри в организма.
Значението на хомеостазата
Чрез хомеостазата се обясняват редица физиологични отклонения и предболестни състояния.
С промени в хомеостазата са свързани редица физиологични състояния, като стареене, климакс, пубертет и др. Обесводняването, диабетът, хипогликемията (понижено ниво на кръвната захар) , високото и ниското кръвно налягане, адидозата ( повишена киселинност) и др. са нарушения на хомеостазата.

Самосъхраняване и Самосъхранение

Самосъхраняване и самосъхранение на организма
Съществуването на човека представлява борба и единство между двете тенденции – самоизграджане и саморазрушение, т.е. между живота и смъртта. Ако това единство е уравновесено, това означава живот, ако е нарушено – организмът загива. Самообновяването намира израз в непрекъснатото подменяне в организма на мъртви клетки с нови. Всички тъкани на организма периодично се подменят и преустройват, с изключение на нервната тъкан, чиито клетки само частично се обновяват. Човешкият организъм се състои от около 8 трилисни клетки, като от тях всяко денонощие се обновяват около 3 милиарда.
Непрекъснатото самообновяване и самозапазване са основа на живота и те се извършват без да спират другите функции на организма. По този начин се осигурява неговата видова обособеност и цялост.

Какво е самодвижение

Какво е самодвижение
Живата система може ендовременно да се разрушава и обновява благодарение на присъщата и способност за самодвижение. Намирайки се в постоянно самодвижение, живият организъм непрекъснато поддържа структурната си цялост, като приема от околната среда нови вещества и изхвърля непотребните и вредните за него. Този процес се осъществява на всички равнища в човешкото тяло.
Важно е да знаем, че всичко в тялото „вибрира“ или „трепти“ – от атома до организма като цяло.
ЗАБРАНЕНО копирането на част или в пълен обем на статиите от блога без писменното разрешение на собственика на блога!
Статиите са авторски и незнанието на закона не осовобождава от отговорност!

Copyright © Здраве и красота - информационен блог