Posts Tagged ‘природосъобразен живот’

Какво е природосъобразен живот?

Това е живот, който е съгласуван със закономерностите, на които се подчинява нашият организъм, както и със законите на природната среда.Човекът като биологичен вид се подчинява на редица общобиологични закономерности – самосъхранение, самообновяване, биоритми и т.н. ). От друга страна на човека е присъщо съзнание – мисловна и емоционална дейност. Индивидът влиза във взаимоотношения и с външната природна среда и като спазва законите и, се вгражда хармонично в нея.
Природосъобразният живот води до вътрешна и външна хармнония на човека и по този начин – до здраве, жизненост и дълголетие. Съвременникът, помъдрял от сблъсъците с отрицателните страни на цивилизацията се връща към чистотата на природата и нейната здрава мисъл.Според К. Маркс – “човек живее с природата” – това значи, че природата е неговото тяло… ,че физическият и духовният живот на човека са неделимо свързани с природата, което означава не нещо друго, а това, че природата е неразривно свързана със самата себеси, защото човек е част от природата.

Какво включва природосъобразният живот?

Природосъобразният живот се състои в:
• правилно дишане
• разумно хранене
• достатъчно оводняване ( приемане на течности )
• Спазване на биоритмите ( сън- бодърстване – работа- почивка)
• самоконтрол и умереост във всичко
• недопускане на вредни навици
• хармоничен сексуален живот
• духовно усъвършенстване
• култивиране на добри мисли и на хуманизъм
• съзнателен оптимизъм
• добър контант с природата
• профилактика и лекуване с природни фактори и природосъобразни методи
ЗАБРАНЕНО копирането на част или в пълен обем на статиите от блога без писменното разрешение на собственика на блога!
Статиите са авторски и незнанието на закона не осовобождава от отговорност!

Copyright © Здраве и красота - информационен блог