Posts Tagged ‘Самосъхранение’

Самосъхраняване и Самосъхранение

Самосъхраняване и самосъхранение на организма
Съществуването на човека представлява борба и единство между двете тенденции – самоизграджане и саморазрушение, т.е. между живота и смъртта. Ако това единство е уравновесено, това означава живот, ако е нарушено – организмът загива. Самообновяването намира израз в непрекъснатото подменяне в организма на мъртви клетки с нови. Всички тъкани на организма периодично се подменят и преустройват, с изключение на нервната тъкан, чиито клетки само частично се обновяват. Човешкият организъм се състои от около 8 трилисни клетки, като от тях всяко денонощие се обновяват около 3 милиарда.
Непрекъснатото самообновяване и самозапазване са основа на живота и те се извършват без да спират другите функции на организма. По този начин се осигурява неговата видова обособеност и цялост.
ЗАБРАНЕНО копирането на част или в пълен обем на статиите от блога без писменното разрешение на собственика на блога!
Статиите са авторски и незнанието на закона не осовобождава от отговорност!

Copyright © Здраве и красота - информационен блог