Posts Tagged ‘Хомеостаза’

Хомеостаза

Всичко за хомеостазата
Хомеостазата представлява постоянство, равновесие на вътрешната среда. Думата произлиза от грънци – „хомеос“ – равен и „стазис“ – състояние. Според френския учен Кл. Бернар “
Постоянството във вътрешната среда е условие за свободния и независим живот.“ За да запази живота си във външната среда, организмът трябва да съхрани постоянството на своята вътрешна среда.
Теорията на В. Кенън за хомеостазата Теорията на видния американски учен В. Кенън за хомеостазата гласи, че организмът е единно цяло, което може да се приспособява оптимално към промените на външната среда.
Ръководна роля в поддържането на хомеостазата играят симпатиковата и парасимпатиковата нервна система ( особено симпатико – адреналиновата ) . А взаимодействието на организма с външната среда се направлява от централната нервна система.
Хомеостатичните механизмни
Хомеостазата се поддържа от т. нар. хомеостатични механизми. Такива са системите за поддържане на постоянство на температурата, водното съдържание, основно-киселинното равновесие, йонния състав на телесните течности, нивото на холестерина, кръвната захар и руги параметри в организма.
Значението на хомеостазата
Чрез хомеостазата се обясняват редица физиологични отклонения и предболестни състояния.
С промени в хомеостазата са свързани редица физиологични състояния, като стареене, климакс, пубертет и др. Обесводняването, диабетът, хипогликемията (понижено ниво на кръвната захар) , високото и ниското кръвно налягане, адидозата ( повишена киселинност) и др. са нарушения на хомеостазата.
ЗАБРАНЕНО копирането на част или в пълен обем на статиите от блога без писменното разрешение на собственика на блога!
Статиите са авторски и незнанието на закона не осовобождава от отговорност!

Copyright © Здраве и красота - информационен блог