Чигун или изкуството да бъдеш здрав и балансиран

Чигун

Един от сравнително малко известните и разпространени на Запад, но уникален по своята същност древен терапевтичен метод, е Чигун -терапията, философи, будистки монаси и даоистки отшелници в своите канони и трактати са оставили легенди и разкази за дълголетниците в Китай, но още по-ценното – те са оставили описание на упражненията за възстановяване и поддържане на тялото в цветущо здраве, сила и разум.

Минало и настояще

На китайски терминът Чигун се изписва с два йероглифа – чи и гун. В буквален превод чи означава изначалната жизнена енергия, а гун – движение, управление, работа, усъвършенстване {синонимите са над 48!). Казано възможно най-общо – Чигун е метод за управление на енергията и същевременно метод за саморегулация на здравето, психиката и ума, за постигане на дълголетие и качествено усъвършенстване на живата материя.

Още в древността Чигун се разделя на два големи клона практиците и на теоретиците С времето се оформят и 5 големи школи: даоска, будистка, конфуцианска, медицинска и чигун за бойните изкуства. Към тях възникват и множество подшколи – ламаизмът като клон на будизма развива тибетската разновидност на чигун, наречен ми дзун.)

1. Даоският чигун

Той цели чрез тренирането да се постигне здраве и изключително дълголетие въз основа на хармония между човека и природата, а на по-висш етап да се тръгне по Пътя (Дао) към усъвършенстване и еволюция go нивото на вечното съществувание.
Будисткият чигун преследва не по-малко грандиозни цели – увеличаване на силите и възможностите на човека до постигане на постоянно състояние на единение с Космоса.

2. Конфуцианският чигун

Той работи за усъвършенстването на човека и неговия морал и поведение в обществото като основа на хармоничните взаимоотношения между хората и природата, следвайки строгия и безапелационен принцип на йерархията и подчинението.

3. Медицинският чигун

Той разглежда тренирането като най-ефикасната профилактика срещу болести и естествен начин за изчистването на организма от всякакви заболявания. На тази база е развита и Чигун-терапията като един от основните клоновете на традиционната китайска медицина.

4. Чигун за бойните изкуства

С него се развива умението вътрешната енергия (чи), да се съчетава с механичната сила на тялото за нападение и отбрана и предимно за постигане на високо майсторство.
От 70-те години на XX век тази уникална древна методика се възражда и развива, В Китай Чигун е обявен за национална ценност и собственост и информацията за възможностите му прекрачва границите на страната.

Японски учени наричат Чигун-терапията медицината на ХХ век Същност на Чигун-терапията В случая става дума главно за даоската дихателна гимнастика. Ранната даоска дихателна гимнастика даоин и синци е била единна система, включваща два вида упражнения:

  • Динамични – физически движения за всички части на тялото;
  • Статични – медитационни дихателни упражнения.

С течение на времето, за съжаление, спойката между двете части се разпада и води до оформянето на две самостоятелни течения – динамично и статично. Резултатът от това разделяне е рязко влошаване на общия оздравителен ефект и повод да се говори за незадоволителен резултат при множество заболявания.

Малко е да се каже, че съществуват няколко стила Чигун – те са множество, но въпреки многообразието си, тяхната основа е обща. Оздравителните гимнастики чигун, тайчи-цюан, тайчи-чигун и шоугун са методи, които позволяват на човек да се избави от множество заболявания и да постигне хармония между духа и тялото В Чигун-системата са залегнали принципите на покоя, дишането и движението.

Или описани най-общо те гласят:

  • Физическото натоварване при изпълнение на упражненията се дозира до границата на усилие безнасилиеи никога не бива да води до изтощаване;
  • Заниманията е препоръчително да се провеждат на чист въздух, най-добре на открито, за да може кръвта да се обогати с кислород, да се стимулира работата на всички органи и защитните сили в човешкия организъм.

За кого е предназначен Чигун?

Практически за всекиго – млади, стари, болни, здрави, жени и мъже.