Комплекси за малоценност – полезни или вредни

Комплекси за малоценност

Какво представляват комплексите за малоценност? Това е убеждение на човек, че се представя по-зле и постига по-ниски резултати от останалите.

Има занижена самооценка, смята се за незначителен в очите на другите хора, това го кара да се чувства непълноценен.

В началото на 20-ти век австрийският психолог Алфред Адлер първи започва да изучава това явление.

Опасността от комплексите е в това, че е възможно да се развие депресия, а в някои случаи да възникват и мисли за самоубийство.

Основата на комплексите за малоценност са усещане за ненужност, страх от отхвърляне и изоставяне.

Откъде се появяват комплексите

За това има много причини. Повечето от тях започват още от детството. Но не само. Тревогите по повод собствената непълноценност могат да бъдат предизвикани от провали, неуспехи, дискриминация по някакъв признак и т.н.

Развитие на комплекси в детството

Някои родители спомагат у детето да се развие усещане за непълноценност. На първо място, това е липсата на внимание и топлота при общуване.

Родителят може да прави всичко, което е необходимо на детето – да го храни, да го облича, да задоволява всичките му нужди. Но да не се интересува от неговия вътрешен свят и преживявания.

Подобни отношения, лишават детето от увереност в себе си и не се науча да разчита на собствените си сили и възможности.

Аналогично действие оказва неодобрението на неговите действия от родителите, постоянните критики по негов адрес. В резултат то не се сдобива с чувство за собствено достойнство, вместо това се появява постоянен страх, че нещо не е направено както трябва.

Понякога до подобни резултати водят и благи намерения, например, когато родителят твърде много се тревожи за безопасността на детето.

Заради това то не може да се научи само да си решава проблемите, тъй като всичко ще бъде направено от родителите, и така не може да стане наистина уверено в себе си.

Социалните причини

Основание за развитие на комплекси за малоценност могат да станат и социални различия. Възможно е те да се отнасят до определени малцинства – етнически най-често, а също и да се дължат на семейното положение и на имуществено състояние.

Има много причини, поради които човек може да си каже: „Не съм толкова добър, колкото другите…”. Подобни усещания и твърдения подриват увереността в себе си, лишават от инициативност, пораждат апатия и способстват за ограничаване на кръга на общуване.

Обратната страна на медала – усещане за превъзходство

За маскиране на усещането за непълноценност понякога се използва и психологическа защита под формата на комплекс за превъзходство. В този случай човек с всички сили се стреми да се покаже като нещо повече от околните.

Най-често използва материалните или социалните символи на успех. Определя финансовото състояние, длъжностите и званията като мерило за успех.

За това проявление на комплекса за малоценност са характерни жажда за власт и слава, стремеж към най-високите стъпала на кариерната йерархия.

Човек се старае да постигне това по всякакви начини. Тези символи му позволяват да се чувства над другите.

Младите мъже, изпитващи комплекс за малоценност, като психологическа защита често избират агресивно поведение. За да се разкрепостят, те злоупотребяват с алкохола.

Законите на психологията – кога комплексите са от полза

Комплексите като цяло може и да са нежелано явление, но могат да станат причина за израстване и самоусъвършенстване, да накарат човек да си постави значими цели и да ги постигне.

В повечето случаи усещането за непълноценност не е опасна невроза, а обратното, стимулира човек към развитие.

Подобни примери в историята има множество. Най-известният от тях е древногръцкият оратор Демостен. Като дете е имал много слаб и тих глас. Но с упорити тренировки успява да преодолее своите недостатъци. Гласът му става звучен, превръща се в известен оратор и прави успешна политическа кариера.

Американската лекоатлетка Уилма Рудолф в детството боледувала от полиомиелит. Чрез ежедневни едночасови тренировки тя преодолява своето заболяване и става трикратна олимпийска шампионка при бягане на къси дистанции.

Комплексите са присъщи за всеки човек, изпитваме ги в различни периоди на живота. Полезни са с това, че могат да мобилизират личността и да ни насочат към постигане на успех.