Невербално общуване – защо е полезно

Здравен блог - невербално общуване, опасност, мимики

Невинаги човек може да контролира емоциите и чувствата. Например, да скрие тъгата или скуката е възможно. А да се скрие обхваналото го треперене или да потисне повръщането невинаги може да се постигне.

Езикът на жестовете и мимиките могат да означават много за човека. Затова да се разбира невербалното общуване е много полезно.

Невербално общуване – какво е това, видове и фактори

Какво е изобщо това? Невербалното общуване е начин за предаване на информация без езикови механизми. Тоест с помощта на това общуване може да се получи допълнителна информация за човека и неговите намерения.

Разграничават се следните видове невербално общуване:

  • Вокалика – има се предвид интонацията на гласа, неговият тон, а също и скорост на речта, яснота;
  • Кинестетика – това е общуването, което се осъществява с помощта на движенията;
  • Артефактика – всичко е просто: дрехи, украшения, аксесоари – всичко това е своеобразен невербален език;
  • Проксемика – става въпрос за личното пространство. Всеки човек има нужда от определено пространство, където се чувства защитен. Затова е важно да не се нарушават тези граници;
  • Хаптика – а това е общуване посредством докосвания;

Подобен невербален език може да дублира думите на оратора, да замести речта, да разкрие намеренията на оратора.

Редица фактори влияят на подобно общуване. Това е националност, здравословно състояние, разкриване на намеренията на оратора, културно ниво, социален статус.

Например, на тембъра на гласа може да влияе да състоянието. А човек, който заема високо обществено положение по-рядко жестикулира.

Може би, това изглежда сложно. Но е достатъчно само внимателно да се вгледаме в събеседника и много неща ще ни станат ясни.

Мимика, емоции, жестове, които издават мислите на човека

Как да именно да тълкуваме определени емоции, мимики, жестове на събеседника?

Удивлението лесно може да се разпознае по приповдигнатите нагоре клепачи, отпуснати краища на устните и широко отворени клепачи.

Страхът се изразява с приповдигнати и свити вежди, леко разтегнати устни.

Емоция като гняв може да се разпознае по отпуснатите вежди. А тъгата се чете по отпуснатите ъгълчета на устните и вежди, свити почти до носа.

Жестовете също издават истинските емоции и чувства на човека. Позитивната нагласа издава глава и тяло леко наведени напред.

За съсредоточеност издават присвитите очи, потриване на носа, докосване до брадичката.

За неодобрение говори движението на раменете. Скуката лесно се разпознава по характерното подпиране на главата с ръце.

Как да постигнем благоразположението на околните

За да завоюваме благоразположението на околните, да ги убедим в своята правота и да подобрим отношенията, трябва да използваме невербалното общуване. То е полезно средство за получаване на информация за събеседника.