Резистентност към средата
Какво е резистентност

Свойството на човешкия организъм да издържи на измененията на въздействията на външната среда се нарича резистентност ( устойчивост).

Какви са човешките биологични закономерности
Биологични закономерности

Кои са биологичните закономерности, управляващи човешкия организъм? Ако сте си задавали този интересен и всъщност доста смислен въпрос, то можете