Резистентност към средата
Какво е резистентност

Свойството на човешкия организъм да издържи на измененията на въздействията на външната среда се нарича резистентност ( устойчивост).