Адаптиране към средата
Какво е адаптация

Какво е адаптация? Значението й може да се разминава в зависимост от контекста на употребата, но в крайна сметка ще