Биологични закономерности

Какви са човешките биологични закономерности

Кои са биологичните закономерности, управляващи човешкия организъм? Ако сте си задавали този интересен и всъщност доста смислен въпрос, то можете да се гордеете със себе си.

Човек никога не може да знае всичко, но самото търсене и любопитството са явните белези на интелекта, а билогичните закономерности, предмет на настоящата публикация задълбават дори по-навътре към движещата сила у човека.

Често се обобщава, че на човек са присъщи известни закономерности с общобиологично значение, сред които:

  • Хомеостаза;
  • Адаптация;
  • Саморегулация;
  • Самообновяване;
  • Самозащита.

Характерни за живия организъм са специфичните биологични енергии, движението, биоритмните, стресът.

Тези закономерности правят човека необикновена, уникална жива система, която сама се регулира, поддържа, възстановява, поправя, защитава и усъвършенства. Естествено основният въпрос в тази насока е ефективността на процесите и как те биват измервани т.е. нивото ни на усъвършенстване на тези закономерности.