Биологични Закономерности

Кои са биологичните закономерности, управляващи човешкия организъм?
На човека са присъщи известни закономерности с общобиологично значение:
• Хомеостаза
• Адаптация
• Саморегулация
• Самообновяване
• Самозащита
Характерни за живия организъм са специфичните биологични енергии, движението, биоритмните, стресът. Тези закономерности правят човека необикновена, уникална жива система, която сама се регулира, поддържа, възстановява, поправя, защитава и усъвършенства.

Both comments and pings are currently closed.