Какво е правилно мислене

Как да мислим правилно

Интерпретацията на правилно и неправилно мислене може да бъде изключително широка. Тук, ние сме се фокусирали по-скоро върху механиката на процесите, които да ни запазят здрави, за да се наслаждаваме на живота.

Правилно мислене означава преди всичко да не се приемат нещата и събитията в живота с нервност и прекалено афектиране, а с разбиране и спокойствие.

Това означава реалистично, трезво да гледаме на живота. „Правилното мислене“ предполага любов към природата и към човека.

Този начин на мислене ви освобождава от дребни недоволства, сприхавост, критикарство, прави ви по-силни емоционално. Също така ви подтиква да вършите дела, с максимална полза за обществото, а това е един от основните 3 мотивационни фактора, които движат хората.

Ако мислите, че е невъзможно да обичате всички хора, поне се научете да ги уважавате, да бъдете справедлив и да се поставяте на тяхно място.

Така ще можете да разберете околните. Любовта към хората или т.нар. хуманизъм е ествествено състояние и води до покой, духовна сила и хармония, които са предпоставка за усъвършенстване на човешката личност.