Източният хороскоп влияе върху хората от запад

Източен хороскоп

През последните години все по-разпространен започна да става китайският хороскоп. Той е интересен за хората от запад, тъй като е нов за тях и доста различен от обичайните за нас зодиакални знаци. Дванадесетте животни сменят своето влияние върху хората според всяка следваща настъпила нова година. Преди години обаче влиянието на китайския хороскоп е разделено в пет групи, които се явяват основните характеристики на човека и неговата съдба. И те са тясно свързани с годината на раждане. Както може би Вече знаете вие попадате под знака на определено животно според
рождената ви дата. Съществуват множество източници, според които можете да определите какво животно сте, ако все още не сте запознати. С помощта на следния хороскоп можете да опознаете себе си В дълбочина или да отгатнете определени черти В характера на хората, които ви интересуват.

Мисъл
Най-висшата способност на човека е да мисли. Това го поставя на много по-високо ниво от останалите обитатели на нашата планета. Дванадесетте животни от китайския хороскоп делят хората на четири групи. Конят, Кучето и Тигърът образуват групата на волевата мисъл. Логично мислещите се раждат в годините на Петела. Змията и Бика. Освободената мистична мисъл е присъща за Дракона, Маймуната и Плъха. Реалистите се раждат в годините на Глигана, Козата и Котката.

Съдба
Човек постоянно върви срещу отредената му съдба, но в крайна сметка тя определя живота ни и рано или късно ние се примиряваме и си казваме: „Това е пръст на съдбата!“. Драконът, Конят и Маймуната обичат сами да ръководят
съдбата си. Те постоянно се стремят към реда и самоконтрола. При техните действия винаги трябва да се прибавя само“. Те не се подлагат на лечение, а на самолечение. Те се самообучават и постоянно се самоанализират. В същото време те са си и най-големите съдници – когато има повод, те се самонаказват. Откривателите са Петелът, Глиганът и Козата. Те водят неспокоен начин на живот. Често сменят работното си място, дома си, партньорите си. Тези зодиакални знаци постоянно търсят новото. На Тигъра, Кучето и Плъха все нещо не им достига. Те се възпитават трудно като деца и родителите им често се оплакват от тяхното непослушание Ученето не ги удовлетворява и малко професии успяват да ги привлекат. Групата на късметлиите се състои от Котката, Бика и Змията. Те са галениците на съдбата. На тях им върви във всичко. Дори и да рискуват, почти винаги печелят.

Темперамент
И тук отново годината на раждане определя темперамента на човека. Глиганът, Конят и бикът са оптимисти по природа. Те черпят енергия от Всичко заобикалящо ги – от изгрева на слънцето, от студената вода В реката, от вълните в морето, от зелената трева в планината. Тигърът, Петелът и Драконът са космическите оптимисти. Те са хора на илюзиите, на мечтите, на отнесените мисли. Плъхът, Змията и Козата черпят енергията си от емоциите – собствените и тези на околните. За тях са от изключителна важност добрите отношения с околните. Скептиците са Кучето, Котката и Маймуната.
Те обичат разсъжденията, доказаните теории и анализите.

Общуване
Плъхът, Котката, Конят и Петелът са открити хора. Те са като децата – обичат да ги харесват и са готови да направят всичко, за да ги обичат околните. За тях е от изключително значение успехът сред обществото. Потайници са Глиганът, Тигърът, Змията и Маймуната. Те не обичат да показват чувствата си и рядко изливат душата си пред приятели. Стабилността, редът и директността в отношенията с околните са присъщи за Бика, Дракона, Козата и Кучето.

Психика
Маймуната, Петелът и Кучето са знаците, които винаги се стремят да вдъхнат душа в мъртвата материя. Глиганът, Плъхът и Бикът са борбени – те са създадени да се справят с трудни ситуации и да преодоляват препятствията по пътя си. Тигърът, Котката и Драконът са земни хора. Те успяват да материализират емоциите. Нежните и жалостиви знаци са Конят, Змията и Козата. Те обичат лукса и изисканата обстановка. За тях е много важно да живеят във всеобща доброжелателност.