Кремация – какво трябва да знаем

Кремация на покойник от OmegaFuneral.com

Кремацията не е много популярна практика в нашата страна, особено на фона на други християнски европейски общества, в които тя е масова практика.

В България цените на тази услуга са малко по-високи от тези за стандартно погребение, което до известна степен се дължи именно на по-малката популярност.

Особености при кремацията

За извършването на кремация се изисква приготвянето и комплектуването на цял куп документи, които се предоставят в оригинал на погребалната агенция, която се грижи за организацията на погребението.

Трябва документално да се удостовери семейното положение на починалия, както и свидетелство за наследници, което се издава от кметството по район.

Само най-близките могат и имат право да се разпореждат с тялото на починалия и да решат дали той да бъде кремиран или не. Документално това е сложно, защото веднъж осъществена, кремацията е окончателна и няма връщане назад.

Къде се поставя прахът

Прахът на починалия се поставя в урна, както е по традиция и в страните, в които това е масова практика, като например Швеция и Япония. Към урната се прибавя и табелка с името на кремирания човек.

След като всичко това се направи, урната се поставя в гроба. Церемонията не се отличава по правило от тази, на която се погребва тялото на покойника по стандартния начин.

Правилата за ползване на гроба са същите както и при стандартно погребение. Гробът може да се ползва безплатно 8 години, след което да се заплати за 10, 15 или за вечни времена.

Важно е да се отбележи, че ако човекът се погребва в гроб, който не е семейна собственост, за това се иска писменото съгласие на всички наследници.

Къде се извършват кремациите

Кремациите в България се извършват в София, където се намира единственият в България крематориум. Той е изключително модерно оборудван и работещ по всички европейски стандарти.

Какво остава след кремацията

След като приключи процедурата по кремацията, остават до около 4 килограма прах. Той се поставя в урна, която се погребва ритуално без разлика с церемонията при класическите погребения.

Самата церемония може да е по-разточителна, но също така може да бъде и по-скромна. Всичко зависи от финансовите възможности на починалия и неговите приближени.

Допълнителни изисквания

Едно от изискванията, които изглеждат на пръв поглед малко странни, е това, което налага покойниците да са облечени само в памучни дрехи, а в ковчега да има само памучни одеяла.

Не се позволяват никакви метални или пластмасови предмети. Това се прави от екологична гледна точка, тъй като разтапянето на пластмасови предмет и изкуствени цветя може да предизвика сериозно замърсяване на въздуха.