Защо трябва да контролираме емоциите си

Здравен блог - емоции, контрол, въздействие

Емоциите на човека са важен елемент на съзнанието. Понякога процесът на разбиране на чувствата е недостатъчно развит. Тогава човек се затруднява, когато се опитва да разбере какво се случва.

Обикновено това се проявява в ситуации на общуване с околните, преживяване на стрес, сблъскване с проблема.

Изпитване на интерес към емоциите – това е опит да разберем по-добре себе си, да се стремим към личностно израстване, да обръщаме внимание на важността на условието да бъдем „тук и сега”.

Кои от тях вредят на личността и отношенията, а кои са от полза?

Как да се научим правилно да разбираме своите вътрешни процеси?

Психология на чувствата и емоциите

В човешката психика се разграничават 10 базови емоции, те се проявяват в съответствие с критериите, създадени от известен изследовател на сферата на чувствата. Всяка от тях:

  • Съпровожда се с особена, присъща само за нея, изразителна мимика;
  • Предизвиква специфични, осъзнавани само от човек преживявания;
  • Стимулира протичането на отделни физиологични процеси;

Човек изпитва много повече емоции, но все пак те имат сходство с основните, отличавайки се само по интензивност на протичане.

В психологията на чувствата базовите емоции се делят на положителни и отрицателни.

Радостта е основната положителна емоция, която може да направи животът на човек прекрасен.

Задачата на всеки човек е да намери радост в своя живот, да се научи да се радва на хора и на явления, и на резултатите от труда, и на всичко онова, което го заобикаля. Ярко изразената форма на протичане на радост е възторгът.

Интересът също се отнася към положителните емоции. Съпровожда процесът на обучение, негов предвестник е любопитството. Най-интензивната форма на проявление на тези емоции може да се нарече хазартът.

Удивление – емоцията не е еднозначна по своя знак. Може да се счита за неутрална и най-бърза. В едни случаи удивлението се съпровожда с положителни изживявания, а в други с отрицателни.

Например, ако приятел дойде с букет рози без специален повод, то това доставя приятно удоволствие. Късното обаждане на началника, може да предизвика изненада от отрицателен характер.

Удивлението е особена емоция и по своето предназначение. Това е проводник или превключвател, който действа за миг и отключва следващата емоция.

В първия пример, след него следва радост, а във втория е възможно раздразнение, смущение, чувство за вина и гняв.

Навикът да сдържаме чувствата си

Да се научим да разбираме чувствата си е просто, и сложно. Просто защото е достатъчно да се съсредоточим върху своите емоции, преживявания в настоящия момент, да слушаме и усещаме конкретния отрязък от време.

Целта е да е осигурим връщането на нашето АЗ – ТУК и СЕГА.