Какво е Адаптация?

Адаптация е приспособяването на организма към промените на околната среда. Човекът се
намира в непрекъснато взаимодействие с външната среда и въпреки това запазва своята
специфичност. Това се дължи на неговата гъвкавост и способност да реагира на всяка
промяна в околната среда, приспособявайки се към нея. Приспособяването на организма към
средата се дължи на редица високоспециализирани физиологични механизмни на адаптация.
Но това приспособяване все пак е възможно в известни граници.
Ако външните промени са много силни или екстремни и надхвърлят физиологичните
възможности на организма, той може да се разболее. Ако организмът или неговите
адаптационни механизми са отслабени, и неголеми промени на средата могат да доведат до
срив на защитните сили и до болест. Всеки човек може да постигне повишаване на
адаптационните си възможности чрез постепенно увеличаващи се тренировки, закаляване и
природосъобразен живот.

Both comments and pings are currently closed.