Какво е резистентност

Резистентност към средата

Свойството на човешкия организъм да издържи на измененията на въздействията на външната среда се нарича резистентност ( устойчивост).

В основата на взаимодействието на организма с външната среда е обмяната на веществата.

Резистентността зависи от редица физиологични механизми – адаптационни, хомеостатични и др.

Организмът има функционални резерви, които осигуряват неговата устойчивост при необикновени, екстремни ситуации.

Тренираният, закален, здрав човек има много по-голям резервен потенциал на резистентност.

Той е по-устойчив към неблагоприятните промени на външната среда, което резонно влияе на всички нива в рамките на нашия живот, преследвайки своите стремежи и изпълнявайки поставените пред нас цели.