Какво е резистентност?

Свойството на човешкия организъм да издържи на измененията на въздействията на външната среда се нарича резистентност ( устойчивост). В основата на взаимодействието на организма с външната среда е обмяната на веществата. Резистентността зависи от редица физиологични механизми – адаптационни, хомеостатични и др. Организмът има функционални резерви, които осигуряват неговата устойчивост при необикновени, екстремни ситуации. Тренираният, закален, здрав човек има много по-голям резервен потенциал на резистентност. Той е по-устойчив към неблагоприятните промени на външната среда.

Both comments and pings are currently closed.