Какво е природосъобразен живот?

Това е живот, който е съгласуван със закономерностите, на които се подчинява нашият организъм, както и със законите на природната среда.Човекът като биологичен вид се подчинява на редица общобиологични закономерности – самосъхранение, самообновяване, биоритми и т.н. ). От друга страна на човека е присъщо съзнание – мисловна и емоционална дейност. Индивидът влиза във взаимоотношения и с външната природна среда и като спазва законите и, се вгражда хармонично в нея.
Природосъобразният живот води до вътрешна и външна хармнония на човека и по този начин – до здраве, жизненост и дълголетие. Съвременникът, помъдрял от сблъсъците с отрицателните страни на цивилизацията се връща към чистотата на природата и нейната здрава мисъл.Според К. Маркс – “човек живее с природата” – това значи, че природата е неговото тяло… ,че физическият и духовният живот на човека са неделимо свързани с природата, което означава не нещо друго, а това, че природата е неразривно свързана със самата себеси, защото човек е част от природата.

Both comments and pings are currently closed.